Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Verslag symposium Houd het erfgoed droog

Op 24 november 2016 organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een symposium over collecties, overstroming en wateroverlast door extreme neerslag. Het verslag en de presentaties zijn nu beschikbaar. 

Experts van onder andere Rijkswaterstaat, het KNMI, een Waterschap en een Veiligheidsregio, van Defensie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed informeerden de aanwezigen over overstromingsrisico’s in ons land, waterveiligheid, wateroverlast door klimaatverandering, hulpverlening en maatregelen ter bescherming van het roerend erfgoed.

Naast deze ‘waterdeskundigen’ deelden ervaringsdeskundigen uit de erfgoedsector hun wateroverlastverhaal: wat is er gebeurd, hoe is gehandeld, wat ging goed en wat kon beter? Elke spreker gaf één of meer tips mee.

Op het einde van de dag werd de Waterposter gepresenteerd: een hulpmiddel bij het maken van een plan van aanpak bij waterriscio's.

Van deze dag is een  verslag gemaakt die in de bijlage te vinden is. Ook de presentaties van de sprekers staan hier.

Bij het sympoium was ook de redacteur van de website The ClimateChangePost, aanwezig. The ClimateChangePost brengt het laatste nieuws over klimaatverandering en adaptatie. De redacteur heeft op zijn site een artikel gewijd aan het symposium.

 

Waterposter


Download de Waterposter, een hulpmiddel bij het maken van een plan van aanpak voor bescherming van het erfgoed tegen water. 

Waterdossier

Ga naar het Waterdossier.