• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Subsidieregeling veiligheidszorg van Mondriaan Fonds verruimd

Bij het Mondriaan Fonds kunnen collectiebeherende instellingen een aanvraag indienen voor de Bijdrage Veiligheidszorg. De bijdrage is bedoeld voor initiatieven op het gebied van veiligheidszorg, waarbij de nadruk ligt op deskundigheidsbevordering en professionalisering van veiligheidszorg, zoals aanvragen op het gebied van netwerkvorming, kennisuitwisseling en risicoanalyses. Het kan gaan om musea, maar ook om kerken. De focus ligt op samenwerkingsprojecten.

Onlangs zijn de financiële voorwaarden voor deze regeling iets verruimd. De hoogte van een Bijdrage Veiligheidszorg wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 60 procent van de projectkosten. Nieuw is dat binnen de eigen bijdrage van 40 procent, voor eigen medewerkers die aantoonbaar aan het project bijdragen max. € 25 per uur opgevoerd kan worden. De minimale begroting van de aanvraag moet hoger zijn dan € 2.500.

Voor meer informatie over deze regeling, zie de website van het Mondriaan Fonds.