• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Handboek Behoud en Beheer VBMK, cahier veiligheidszorg voor kerken

Kerk Hoek (Zeeuws-Vlaanderen) na een verwoestende brand op de eerste dag van 2015

Waar mensen samenkomen, zoals in monumentale kerkgebouwen, is het van groot belang om aandacht te besteden aan veiligheidszorg. Deze zorg richt zich allereerst op het beschermen van mensen, maar ook op de veiligheid van de gebouwen en hun inventarissen. Een belangrijk onderdeel van veiligheidszorg is het voorkomen van calamiteiten (preventie), of, wanneer er toch iets gebeurt, er voor te zorgen dat de gevolgen beperkt blijven. Een kerkbestuur of een parochie dient zich ervan bewust te zijn dat er risico’s zijn die de continuïteit van het gebouw in gevaar brengen. Bewustzijn betekent dat er adequaat nagedacht kan worden over te nemen maatregelen.

De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan haar Handboek Behoud en Beheer. Dit nieuwe hoofdstuk 8 is geheel gewijd aan veiligheidszorg in kerkgebouwen en vervangt een deel van het bestaande hoofdstuk 7. Het hoofdstuk bevat ook een bijdrage vanuit het programma Veilig Erfgoed van de RCE.

Dit hoofdstuk Veiligheidszorg (of het hele Handboek) kunt u bestellen bij het bureau van de VBMK in Amersfoort door het sturen van een mailtje aan: secretariaat.vbmk@gmail.com. Prijs: € 20,-- per Handboek incl. hoofdstuk 8 voor leden en begunstigers van de VBMK; niet leden € 30,--. Hoofdstuk 8 los € 10,--per cahier voor leden; niet-leden € 15,00. Alle genoemde prijzen zijn ex. verzendkosten.

Ook is er een digitale risicocheck beschikbaar. Deze kunt u vinden onder www.kerkrisicocheck.nl. Beheerders van kerkgebouwen kunnen deze anoniem invullen en daarmee de veiligheid in hun kerkgebouw controleren.

Wij hopen dat deze producten zullen bijdragen aan een goed veiligheidsbeleid in onze monumentale kerkgebouwen.