• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Waterschadewiel

Het Waterschadewiel geeft heldere en beknopte informatie over hoe te handelen bij waterschade. Bespreek deze informatie zo vaak mogelijk met medewerkers. Iedereen moet in staat zijn de tips op te volgen. Wacht niet tot er echt een noodsituatie is.

Bij overstroming, lekkage, brand, storm of door gesprongen leidingen kan water schade veroorzaken aan objecten, vernietigt ze soms zelfs. Volg de acties en tips op binnen 48 uur na het optreden van de ramp of noodsituatie, anders is het meestal te laat. Het document bevat acties en informatie over eerste hulp en tips voor specifieke collecties. Beschouw deze tips als een ‘EHBO’. Raadpleeg altijd zo spoedig mogelijk de deskundige die verantwoordelijk is voor de veiligheid van mensen en van het gebouw, en erkende restauratoren voor de veiligheid van uw collectie.

Het waterschadewiel zelf is niet meer te verkrijgen. De tekst staat integraal op deze website en is in 2015 geactualiseerd in samenwerking met een aantal specialisten uit het veld. 

Copyright
Het waterschadewiel is uitgegeven in 1999 door het voormalig Instituut Collectie Nederland, ICN, nu de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het is een vertaling van een Amerikaans origineel, aangepast aan de Nederlandse situatie, in overleg met vertegenwoordigers uit het veld. Dit Amerikaanse origineel komt van de National Task Force on Emergency Response, een initiatief van de Federal Emergency Management Agency, het Getty Conservation Institute en het National Institute for the Conservation of Cultural Property. 

© Instituut Collectie Nederland/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1999

 

 

Waterschadewiel

Waterschadewiel