• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Risicoanalyse

Bij een risicoanalyse brengt de erfgoedbeheerder de potentiële gevaren in en rond de organisatie voor mens, gebouw, datasystemen én het erfgoed in kaart. Zo’n risicoanalyse vormt, naast de in wet- en regelgeving vastgelegde eisen, een basis voor het calamiteitenplan.

Een integrale aanpak
Het uitvoeren van een risicoanalyse is onderdeel van risicobeheer. Een goede risicoanalyse vraagt om een organisatiebrede en systematische aanpak. De risicoanalyse voor het erfgoed staat dus niet op zichzelf, maar wordt bijvoorbeeld in samenhang uitgevoerd met de risicoanalyse in het kader van de Arbowet (artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s). Met deze integrale aanpak kunnen risico’s vanuit diverse invalshoeken worden bekeken. Dat maakt het mogelijk om organisatiebreed prioriteiten te stellen en maatregelen te nemen. Zo voorkomt de erfgoedbeheerder dat maatregelen niet op elkaar zijn afgestemd.

Bij een integrale risicoanalyse worden medewerkers van alle afdelingen in de organisatie betrokken. Onderling vertrouwen en openheid zijn daarbij een voorwaarde: risico’s en incidenten hoeven niet verzwegen te worden. Om beter zicht te krijgen op de risico’s is ook de registratie van incidenten belangrijk. 

Een hulpmiddel bij het maken van een risicoanalyse kan een risicokaart (29kB) zijn. Deze risicokaart komt uit de publicatie Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan.