• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Kosten-batenanalyse

Een risicoanalyse maakt duidelijk welke risico's een bedreiging kunnen vormen voor het erfgoed in de organisatie. Op basis daarvan moet de erfgoedbeheerder bepalen welke preventieve maatregelen hij gaat nemen.

De kosten-batenanalyse is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van keuzes. De verwachte kosten van een maatregel worden afgewogen tegen de verwachte effecten (baten) en tegen het jaarlijkse budget voor veiligheid. Die effecten kunnen onder meer te maken hebben met geldbesparing, een betere bescherming van het erfgoed en de reputatie van de organisatie. De daadwerkelijke effecten van een maatregel zijn pas zichtbaar bij een incident of calamiteit.

Tips voor een kosten-batenanalyse 

 • Betrek in de analyse de kosten van bestaande (structurele) maatregelen tegen risico’s. Daarmee wordt duidelijk of er besparingen mogelijk zijn door het schrappen van maatregelen die minder effectief zijn.
 • Kies alleen voor maatregelen waarbij de kosten in balans zijn met de effecten. Als de baten niet opwegen tegen de kosten, is het vaak beter om het risico te accepteren. Leg deze beslissing expliciet vast.
 • Neem in de kosten van een maatregel de volgende aspecten mee:
  kosten van de schade of het verlies;
  - verzekeringspremies;
  - administratieve kosten;
  - kosten van het invoeren van de maatregel;
  - kosten van het handhaven van de maatregel.