• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 

Bij het aanstellen van medewerkers kunt u verzoeken een VOG in te leveren. Denk hierbij ook aan vrijwilligers en stagiairs. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Op de website van Justis staat informatie over het aanvragen van een VOG