• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Veiligheid voor kerk, interieur en collectie

In onze monumentale kerkgebouwen komen regelmatig veel mensen samen. Voor een kerkdienst, of wanneer het gebouw een andere bestemming heeft, een tentoonstelling of cursus. En waar mensen samenkomen is het van groot belang om voldoende aandacht te besteden aan veiligheidszorg. Deze zorg richt zich uiteraard allereerst op het beschermen van deze mensen, maar ook op de veiligheid van de monumentale gebouwen zelf. En op de waardevolle collectie die in de kerk aanwezig is. 

Een belangrijk onderdeel van veiligheidszorg is het nemen van preventiemaatregelen ter voorkoming van incidenten. Wanneer ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een incident plaatsvindt, is het van belang ervoor te zorgen dat de gevolgen beperkt blijven. Zet daarom veiligheidszorg op de agenda!

Een belangrijke publicatie over veiligheid in kerken is die van de voorloper van de RCE, de RDMZ, met de titel Veiligheid in kerken. Deze publicatie is in 2004 uitgegeven. Veel adviezen, aanbevelingen en tips zijn nog altijd geldig. Qua wet- en regelgeving zult u moeten kijken naar de actuele situtatie. De publicatie is primair bedoeld om beheerders en eigenaren van (monumentale) kerken een leidraad te bieden om tot een evenwichtige afweging te komen tussen de belangen van de wetgever, namelijk de veiligheid van mensen staat voorop, en het behoud van het monument. De publciatie is hieronder als pdf beschikbaar. 

In 2016 zijn meerdere producten uitgekomen die interessant zijn voor kerkbesturen en hen kunnen helpen bij het verbeteren van de veiligheidszorg. De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) heeft in haar Handboek Behoud en Beheer een geheel cahier gewijd aan veiligheidszorg in kerkgebouwen. Voor meer informatie en voor het bestellen van dit hoofdstuk kunt u terecht bij de VBMK. U kunt het cahier hier los bestellen voor € 10,00 (leden VBMK) of € 15,00 (niet-leden), exclusief verzendkosten. Aan het cahier heeft ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/ Veilig Erfgoed een bijdrage geleverd. Het cahier is tot stand gekomen dankzij een subsidie van het Mondriaan Fonds.

Ook met dank aan een bijdrage door het Mondriaan Fonds is door verzekeraar Donatus, de VBMK en ArtRisk Consult de Kerkrisicocheck ontwikkeld. Met de (anonieme) Kerkrisicocheck krijgt u als kerkbeheerder inzicht in uw veiligheidssituatie en een advies op maat. In dit advies staan de stappen die het kerkbestuur kan nemen om de risico's te beperken.

Ook door Donatus is de brochure Veiligheid en Preventie Kerken ontwikkeld. In deze brochure vindt u een overzicht van preventieadviezen en een checklist ten behoeve van het afsluiten van het kerkgebouw, na afloop van een dienst. De checklist ‘controle kerkgebouw’ kan door de kerkbeheerder worden ingevuld tijdens de controleronde.

Afbeelding onder: brand verwoest St.Clemenskerk in Ameland (Foto: gemeente Ameland, 2013)