• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Studiezaalreglement

Ook: bezoekersreglement

Om bezoekers een rustige werkomgeving te garanderen en om te voorkomen dat de archiefstukken beschadigd raken, geldt in studiezalen van archiefinstellingen of bibliotheken veelal een reglement. Iedere studiezaalbezoeker wordt geacht het reglement te kennen en zich eraan te houden.

In een studiezaalreglement zijn meestal de volgende punten opgenomen:

  • inschrijving en registratie van uw aanwezigheid in de studiezaal;
  • procudure voor het aanvragen van archiefstukken;
  • voorwaarden aan de raadpleging van archiefstukken.

Een studiezaalreglement bevat huisregels voor de bezoekers. Die geven duidelijkheid over wat wel en wat niet is toegestaan op de studiezaal.

 Voorbeelden van een studiezaalreglement: