• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Oefenen en opleiden

Het oefenen van procedures bij calamiteiten is van groot belang. Door de bevindingen bij de oefeningen te evalueren, kunnen manco's in de procedures van het calamiteitenplan tijdig worden bijgesteld. Bovendien weten medewerkers van een organisatie door een oefening wat er van hen wordt verwacht bij een calamiteit.

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht de meeste erfgoedorganisaties om één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden. Deze oefening is verbonden aan het brandalarm. Sommige erfgoedorganisaties oefenen ook met andere calamiteiten rond het erfgoed, bijvoorbeeld met het scenario hoogwater. Voor het oefenen van de evacuatie van de collectie, maken de organisaties veelal gebruik van een dummy-collectie. Bij het opzetten van een eigen ontruimingsoefening kan het voorbeeld van de ontruimingsoefening van het Haags Preventienetwerk (53kB) ter inspiratie dienen.

Table top
Veel organisaties doen een 'table top'-oefening om inzicht te krijgen in de tekortkomingen in hun calamiteitenplan. Bij zo’n ‘droge’ oefening gaan medewerkers en eventueel externe organisaties die betrokken zijn bij de beveiliging, met elkaar in gesprek. Op basis van diverse scenario’s wordt ieders rol in de situatie besproken. Op die manier ontstaat inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen.

Eisen BHV en CHV
In het calamiteitenplan van uw organisatie staan de eisen beschreven waaraan BHV-ers en CHV-ers moeten voldoen. Een handig hulpmiddel bij het opstellen van deze eisen is het onderdeel Opleiding en training (30kB) uit de publicatie Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen. BHV trainingen worden veel aangeboden. CHV trainingen worden door een aantal bedrijven gespecialiseerd in collectiehulpverlening en calamiteiten gegeven. 

Jaarplanning
De uitvoering van het calamiteitenplan kan alleen soepel verlopen als alle medewerkers en vrijwilligers op de hoogte zijn van de procedures en taken en verantwoordelijkheden van een ieder op het moment van een calamiteit. Door het geven van instructies en trainingen wordt het calamiteitenplan bij medewerkers en vrijwilligers bekend. En door gezamenlijk periodiek te oefenen, wordt het plan getoetst en komen verbeterpunten naar voren aan. Het maken van een jaarlijkse planning (49kB) is aan te bevelen.

Zie ook