• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Audit

Een audit is een onderzoek waarmee de stand van zaken rond een bepaald onderwerp wordt gemeten. Hiermee komen zwakke punten naar voren die kunnen worden verbeterd.

Het is zinvol om in elk geval eens in de twee jaar een audit naar de organisatie van de veiligheidszorg te laten uitvoeren. Een audit kan worden uitgevoerd door een externe specialist, maar ook door een ervaren collega van een andere erfgoedinstelling.

Hulpmiddelen bij een audit
Bij het uitvoeren van een audit kunt u gebruik maken van de checklist calamiteitenplan (37kB). Deze is ontwikkeld in het kader van de netwerkaanpak Veiligheidszorg voor collectiebeherende instellingen. Met deze lijst kijkt u bijvoorbeeld naar de onderdelen ‘veiligheidsbeleid’, ‘interne organisatie’, ‘maatregelen bij incidenten’, ‘ontruimingsinstructies’, ‘evacuatie collectie’, ‘herstelplan’ en ‘voorzieningen’. Voor het onderdeel voorzieningen is de uitgebreide lijst (41kB) uit de publicatie Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan een handig hulpmiddel. Spectrum-N procedure 14 Audit kan tevens een goed startpunt zijn voor een audit.