• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Evacuatie van collecties

Bij een calamiteit kan het noodzakelijk zijn het gebouw, of een deel van het gebouw, te ontruimen. Eerst moeten aanwezige mensen (bezoekers en medewerkers) in veiligheid worden gebracht. Als de collectie gevaar loopt, kan, indien mogelijk, besloten worden tot evacuatie van de objecten naar een veilige plek.

Evacuatie van de collectie moet net als evacuatie van personen, gecoördineerd verlopen. Leg vast welke voorwerpen uit de collectie als eerste gered moeten worden. Zorg dat een ieder zijn eigen rol en taken bij de evacuatie weet uit te voeren. Neem instructies op voor het hanteren van de objecten. Een hulpmiddel bij het maken van een evacuatieplan is het onderdeel Evacuatie (120kB) uit de publicatie Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan zijn. Gebruik ook de checklist 'Evacuatie van collectie' om goed voorbereid te zijn. 

Herstel
Hoe sneller begonnen wordt met de start van de eerste herstelwerkzaamheden, des te kleiner is de kans op vervolgschade. Het is belangrijk om duidelijke instructies te hebben, deze verkleinen de kans op chaotische en gevaarlijke situaties. Het onderdeel Herstelplan (130kB) uit de Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan geeft tips voor het opstellen van een herstelplan.

Salvage en calamiteitenservices
Wanneer goederen na een brand of explosie schade hebben opgelopen, wordt stichting Salvage opgeroepen. Alleen de bevelvoerder van de brandweer kan hiertoe besluiten. Wanneer iemand anders dan de brandweer de brand geblust heeft, is het wel verstandig om de brandweer alsnog te bellen. Want alleen dan kan het voorrijden van een medewerker van Salvage (gedeeltelijk) worden vergoed. Stichting Salvage werkt voor de verzekeraars en heeft connecties met andere salvagebedrijven en met gespecialiseerde bedrijven.

De mogelijkheid bestaat ook om zelf afspraken te maken met gespecialiseerde calamiteitendiensten. Deze zijn gespecialiseerd in het beredderen van collectie(onderdelen). Vaak is het mogelijk om hiervoor een abonnement af te sluiten. Op de website van het Landelijk Contact Museumconsulenten staat een lijst van deze bedrijven.