• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Vermissing

Als een object wordt vermist, zou het gestolen kunnen zijn. Bij diefstal moet altijd aangifte worden gedaan bij de politie. Daarnaast zijn er allerlei andere oorzaken van vermissing.

Soms gaat de vermissing ver terug in de tijd; dit heet een 'historische vermissing'. In andere gevallen heeft de vermissing te maken met een administratieve fout of nalatigheid. Dit is een 'administratieve vermissing'.

Hier volgen een aantal voorbeelden uit de museumpraktijk die duidelijk maken hoe een vermissing tot stand kan komen.

 • Het object is ooit ingeschreven in de inventaris, maar nooit daadwerkelijk in het museum terecht gekomen.
 • Het object is niet goed geregistreerd. Er is bijvoorbeeld te weinig specifieke informatie vastgelegd.
 • Het object is nog helemaal niet geregistreerd. Daarmee is het in principe vogelvrij.
 • Het object is op een verkeerde standplaats gezet. Hierbij kan het om een aanzet tot diefstal gaan.
 • Onderdelen van het object zijn van elkaar gescheiden geraakt, bijvoorbeeld een marskramerpop en zijn handelswaar.
 • Het object is gestolen door een onderzoeker, bijvoorbeeld bij de studie van archiefstukken.
 • Het object is verduisterd door een medewerker of een derde die toegang had tot de collectie.
 • Het object is verloren gegaan door onwetendheid, het is bijvoorbeeld weggegooid door de schoonmaker.
 • Het object is achtergebleven in een transportkist en vernietigd.

Voorbeelden uit de museumpraktijk waarbij het object nooit is uitgeschreven:

 • Het object is gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog, door een bombardement.
 • Het object is tientallen jaren geleden verkocht.
 • Het object is aan een andere organisatie in bruikleen gegeven en niet teruggekeerd.
 • Het object is onherstelbaar beschadigd geraakt en is daarom weggegooid.
 • Het object is geschonken, bijvoorbeeld bij afscheid of pensioen van een medewerker.