• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Handreiking brandblusmiddelen voor erfgoed

Als er ondanks alle preventieve maatregelen toch ergens brand uitbreekt, is het in afwachting van de brandweer van belang om, indien mogelijk, op de juiste manier te blussen.

De digitale brochure Handreiking brandblusmiddelen voor erfgoed gaat in op de werking van verschillende soorten brandblussers en geeft aan welke het meest geschikt zijn bij cultureel erfgoed.

De brochure is te downloaden via de publicatie-site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Goed oefenen met blusmiddelen is belangrijk (foto RCE)