• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Brochure 'De Nachtwacht als vuurlast?'

Kennispublicatie met informatie over wat de brandweer en de cultureel erfgoedsector gezamenlijk kunnen doen om de veiligheid van cultureel erfgoed te vergroten.

Brandweer Nederland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) willen met deze kennispublicatie brandweer en erfgoedbeheerders inzicht geven in elkaars werkgebied. Uitwisseling van informatie en kennis is belangrijk. En ook de wederzijdse verwachtingen moeten duidelijk zijn: wie gaat wat doen tijdens de verschillende fases van een incident?

De kennispublicatie is bedoeld voor eigenaren, gebruikers en beheerders van erfgoed, zowel burgers als beroepsmensen. Binnen de brandweer kunnen met name de brandweermensen die ten tijde van een incident moeten uitrukken, er informatie in vinden. Maar ook voor de afdelingen Proactie, Preventie en Preparatie van de brandweer, die zich bezig houden met risicobeheersing en met de voorbereiding op incidenten, is de publicatie informatief. 

De brochure is te downloaden via de site van het IFV.