• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Brochure 'Brandweer en cultureel erfgoed'

De Brandweeracademie van het IFV heeft, met het oog op het ontwikkelen van onderwijscontent, in 2014 onderzoek gedaan rond het thema ‘brandweer en cultureel erfgoed’. De inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd zijn verwerkt in deze kennispublicatie die is samenwerking met Infopunt Veiligheid is ontwikkeld.
Het doel van de kennispublicatie is het verduidelijken van de relatie tussen brandveiligheid en cultureel erfgoed. Er wordt ingegaan op taken en verantwoordelijkheden rond het voorkomen van brand en het beperken en bestrijden van brand. Ook komen relevante casuïstiek en de daarbij behorende leerpunten aan bod.

De publicatie is te downloaden via de site van het IFV.