• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Brandsymposium

Jaarlijks organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een ontmoetingsdag voor de brandweer en de erfgoedsector.

Het symposium biedt praktische kennis en informatie voor brandweer en erfgoedveld. Het doel van de dag is de betrokkenen bij brandveiligheidszorg voor museale collecties en rijksmonumenten bijeen te brengen, inzicht te geven in elkaars werkzaamheden en kennis te delen.

De Rijksdienst organiseert het symposium samen met Brandweer Nederland, Instituut Fysieke Veiligheid, Erfgoedinspectie en Koninklijke Bibliotheek.