• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Bliksembeveiliging voor monumenten

Welke technische maatregelen zijn aan te raden om een monument te beschermen tegen blikseminslag?

Het is aan te raden om monumenten te beschermen tegen de gevolgen van brand en bouwkundige schade door blikseminslag. Naast technische eisen worden er bij monumenten ook esthetische eisen aan installaties gesteld. Alle installaties die op monumenten worden aangebracht, moeten aan de wettelijke norm voldoen. Een bliksembeveiligingsinstallatie die voldoet aan de norm biedt zowel interne als externe bliksembeveiliging. Externe bliksembeveiliging onderschept blikseminslag en geleidt de stroom veilig weg. Interne bliksembeveiliging is bedoeld om gevaarlijke vonkvorming binnen het gebouw tegen te gaan, om zodoende brand te voorkomen.

Het aanbrengen van bliksembeveiliging is sterk aan te raden, maar niet verplicht voor monumenten; deze verplichting kan wel als voorwaarde worden opgelegd in een vergunning. Bliksembeveiligingsinstallaties die sinds 1 februari 2010 op monumenten worden aangebracht, moeten aan de leidraad Bliksembeveiliging voor monumenten 2010 voldoen. Bliksemafleiderinstallaties die zijn aangebracht vóór die tijd en die voldoen aan de toen geldende normen, hoeven niet te worden aangepast, op voorwaarde dat de bliksemafleiderinstallatie op het vereiste beveiligingsniveau blijft.

Publicatie Leidraad bliksembeveiliging voor monumenten 2010