• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Asbest en brand

Wat is asbest

Asbest is in vele vormen en producten in de handel gebracht, onder verschillende benamingen, zoals Eternit. Het materiaal komt voor in buizen, golfplaten, gevelplaten, vinylvloerbedekking en in spuitasbest. Ook in monumenten is asbest vaak gebruikt. Het werd toegepast vanwege de goede isolerende en brandwerende eigenschappen.

Al in de jaren ’30 was bekend dat asbest kankerverwekkende stoffen bevat. Toch werd pas in 1998 het gebruik van asbest door particulieren verboden. Spuitasbest was al twintig jaar eerder verboden. Tot 1984 werd asbest in vinyl toegepast.

Op de site van het Kenniscentrum Infomil vindt u informatie over welke producten asbest kunnen bevatten.

Risico’s van asbest

Vanwege het Asbestverwijderingsbesluit, dat in 2005 van kracht werd, is gebruik van het materiaal verboden. Asbest dat wordt aangetroffen in een monument of museum kan geen kwaad zolang het niet wordt beschadigd door bijvoorbeeld boren of zagen.

De meest gevaarlijke vorm is spuitasbest, dat rond 1950-1960 werd aangebracht als brandwerende laag op staalconstructies, steunbalken of plafonds. Dit moet zeker worden gesaneerd. In andere gevallen kan het gewoon blijven zitten op de plaats waar het is aangebracht, zo lang men weet dat het daar zit en het niet wordt doorboord, bewerkt of verwijderd. Bij een verbouwing zal het asbest verwijderd moeten worden door een saneringsbedrijf. Het asbestverwijderingsbesluit geeft hier informatie over. Asbest mag alleen worden verwijderd door een speciaal geëquipeerd bedrijf. Dit bedrijf kan ook de benodigde vergunningen verzorgen.

Recent heeft de rijksoverheid bepaald dat met ingang van 2024 asbestdaken verboden zijn. Eigenaren van asbestdaken hebben tot dat jaar de tijd om de asbest dakbedekking te verwijderen.

Algemene informatie over asbest in en om het huis vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Asbestbeplating op een schuurdak

Asbest bij brand

Als brand uitbreekt in een pand waarin asbest aanwezig is, moet u met het volgende rekening houden. Het inademen van de rook die vrijkomt bij een brand met asbest is niet ongezonder dan het inademen van rook bij een brand zonder asbest. Langdurig inademen van asbestdeeltjes levert wel gezondheidsrisico’s op. Inslikken van asbestvezels is veel minder gevaarlijk voor de gezondheid.

Na de brand kunnen asbestdeeltjes verspreid op de grond en op (museale) voorwerpen terechtkomen. Bij aanraking of kapot trappen hiervan kunnen asbestdeeltjes opnieuw in de lucht komen met risico op inademing.

Op de site van de GGD Groningen vindt u meer informatie over asbestbrand en gezondheid. In een brochure van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het Plan van aanpak bij een asbestbrand opgenomen.

Schoonmaken van pand, tuin en (museale) voorwerpen na asbestbrand

Pand en omgeving, en ook eventueel aanwezige (museale) voorwerpen, moeten na een asbestbrand worden gereinigd. Dit moet u uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf.

Lees meer