• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Brandpreventie collecties

Brand is een risico dat doorgaans grote gevolgen heeft. Daarom gaat er vaak veel aandacht naar het voorkomen van brand. Er zijn brandveiligheidsvoorwaarden, opgenomen in het Bouwbesluit 2012. De brandweer stelt de eis dat aanwezige personen veilig kunnen vluchten. Een brand moet beheersbaar blijven en niet overslaan naar de buren. Het is aan de erfgoedbeheerders zelf om aandacht te besteden aan brandpreventie voor collecties.

Bouwbesluit 2012
Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften of u nu bouwt of verbouwt met of zonder vergunning, u moet zich altijd houden aan de voorschriften in het Bouwbesluit 2012. 

Erfgoedorganisaties doen er goed aan om het risico brand te analyseren om vervolgens de juiste maatregelen te treffen. Maatregelen die een brand voorkomen, die een brand detecteren en leiden tot een snelle reactie. In Canada is een project uitgevoerd waarbij gegevens over branden in musea wereldwijd verzameld zijn. Dit heeft geresulteerd in de uitwerking van verschillende brandveiligheidsniveaus voor musea. Daarnaast leverde het project referentiemateriaal op dat kan worden gebruikt bij het analyseren van het risico brand. De resultaten van het project zijn ontsloten in het artikel Fire Risk Assessment for Collections in Museums.

Boekcollecties
Het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag hebben in 2005 onderzoek gedaan naar de gevolgen van brand voor boekcollecties. Hieruit volgen aanbevelingen om boeken zo goed mogelijk te beschermen tegen brand. Ze staan beschreven in de publicatie Boeken in brand (567kB). Directe aanleiding voor het onderzoek was de brand die in september 2004 de Duitse Anna Amalia Bibliotheek (Weimar) in de as heeft gelegd. Daarbij gingen ongeveer 50.000 boeken verloren en meer dan 60.000 stuks werden beschadigd.

Brandproef
In het kader van de activiteiten van het Haags Preventie Netwerk heeft het Mauritshuis een onderzoek gedaan naar welke bescherming de verschillende manieren van inlijsten van schilderijen bieden bij een brand. In het artikel Brandproef (102kB) staan aanbevelingen die volgden uit de observaties na deze proef.