• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Informatiehulpverleningsplan

In het Informatiehulpverleningsplan (IHV-plan) ligt vast welke maatregelen er genomen zijn om papieren archieven en digitale informatie te beschermen en te beveiligen. Daarnaast beschrijft het plan wat er moet gebeuren bij een calamiteit.

Het IHV-plan is onderdeel van het calamiteitenplan en wordt ook in het Informatiebeleidsplan genoemd. De basis voor het IHV-plan is een risicoanalyse. Deze risicoanalyse maakt duidelijk welke dreigingen relevant zijn voor de bedrijfsprocessen en voor de opgeslagen informatie, en welke schade hiermee kan optreden.