• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Informatiebeveiliging

Onder informatiebeveiliging verstaan we de bescherming en beveiliging van analoge (op papier) en digitale informatie. De maatregelen hiervoor worden beschreven in het Informatiehulpverleningsplan (IHV-plan).

Bij informatiebeveiliging gaat het om twee soorten informatie:
  • Informatie die onmisbaar is voor de organisatie. Bijvoorbeeld de registratie en documentatie van het erfgoed, personeelsdossiers en de financiële administratie. Deze informatie mag niet verloren gaan door bijvoorbeeld brand, water of uitval van digitale systemen.
  • Informatie die vanwege de privacy niet naar buiten mag, bijvoorbeeld eigenaarsgegevens. Deze informatie moet onder meer beveiligd worden tegen diefstal en hackers. 

Risico's
Het risico op informatieverlies is altijd aanwezig. Digitale informatie is nog kwetsbaarder dan analoge informatie: gegevens kunnen bijna onzichtbaar bewerkt en gekopieerd worden. Bij analoge informatie is het soms al lastig om vast te stellen of een document een origineel is of een kopie, maar hoe zie je dat aan een digitaal bestand? En ander risico vormen virussen die deze bestanden kunnen schaden. 

Voorbeelden van preventieve maatregelen

  • Onmisbare of gevoelige informatie in een brandwerende kluis opbergen
  • Toegang tot digitale informatie regelen door te werken met wachtwoorden
  • Dagelijks een kopie (back-up) van alle belangrijke gegevens maken
  • Back-ups in een kluis of buiten de organisatie bewaren
  • Virusscanner(s) installeren 

Meer informatie vindt u bij