• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Digitale data en duurzaamheid

Het is niet vanzelfsprekend dat digitale bestanden voor de eeuwigheid bewaard en gebruikt kunnen worden. Vanuit het veld zijn initiatieven gekomen zoals de NCDD en de CCDD. Stichting DEN bevordert en bewaakt de kwaliteit van digitalisering en digitale dienstverlening door de erfgoedsector.

In 2008 heeft een aantal organisaties uit de publieke sector het initiatief genomen om de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) op te richten. Het doel is gezamenlijk een nationale organisatorische en technische infrastructuur tot stand te brengen die waarborgt dat digitale bestanden ook op de lange termijn bruikbaar blijven. 

In 2010 werd de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) opgericht. De CCDD is een kennisnetwerk waarin cultureel erfgoedinstellingen met elkaar aan de slag gaan om (informatie over) digitale objecten op de lange termijn beschikbaar te houden. Doel hiervan is de cultuursector te vertegenwoordigen bij de NCDD en in nauwe samenwerking met de NCCD bewaarstrategieën uit te werken voor digitale culturele data.

In 2012 heeft de CCDD een Strategische Agenda uitgebracht met daarin haar plannen voor de nabije toekomst. 

Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN is er voor archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen.  De stichting stimuleert de erfgoedinstellingen te innoveren en hun diensten aan te passen aan de eisen van de digitaliserende samenleving.