• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Grenzen aan graven? Een discussie over optimale samenwerking tussen (detector)amateurs en archeologen

Datum: 
20 juni 2014 - 10:30 tot 16:45
Locatie: 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Amersfoort

De laatste 20 jaar hebben zich stormachtige ontwikkelingen voorgedaan in de Nederlandse archeologie. Ontwikkelingen die hebben geleid tot een professionalisering van het vakgebied, een betere bescherming van ons archeologisch erfgoed, maar ook tot veranderingen in samenwerking tussen overheden, marktpartijen en vrijwilligers, met of zonder detector.

De nieuwe Erfgoedwet komt eraan. Dit is dan ook hét moment voor een discussie over de wijze waarop kan worden samengewerkt tussen vrijwilligers en professionals en welke ruimte geboden kan worden aan veldactiviteiten van detectorliefhebbers en andere vrijwilligers in de archeologie. De wettelijke mogelijkheden voor deze groepen zijn op dit moment beperkt, terwijl in de praktijk door hen meer ruimte wordt gezocht en gevonden. Dit is een situatie waarop we ons gezamenlijk moeten bezinnen.

Zijn er grenzen aan graven en waar moeten die liggen? Hoe gaan we om met de waardevolle bijdrage die door vrijwilligers kan worden geleverd? Hoe kunnen we de samenwerking optimaliseren? Is er verandering in regelgeving nodig, moeten we meer en beter voorlichten, of zijn er andere oplossingen die de gezamenlijke zorg voor ons archeologisch erfgoed ten goede komen?

Wij nodigen u uit om mee te denken en deel te nemen aan deze discussie. Dat kan door u aan te melden voor de discussiedag die de RCE organiseert op vrijdag 20 juni a.s. Deelname is gratis. U kunt uw interesse voor deelname kenbaar maken via W.van.de.Biezen@cultureelerfgoed.nl. Wij nemen dan contact met u op. We streven voor deze dag naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling tussen (detector)amateurs en professionals in de archeologie.

Vrijdag 20 juni 2014

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Dagvoorzitter: Riemer Knoop

Programma

10.30 uur                    Inloop met koffie en thee

11.00 uur                    Opening en inleiding

11.30 uur                    Stellingen 1e ronde

12.45 uur                    Lunch

13.45  uur                   Stellingen 2e ronde

15.00 uur                    Pauze

15.15 uur                    Stellingen 3e ronde    

16.30 uur                    Afsluiting

16.45 uur                    Borrel