• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Brandsymposium 2018

Datum: 
12 april 2018 - 09:30 tot 16:30
Locatie: 
Instituut Fysieke Veiligheid | Kemperbergerweg 783 | Arnhem

Wegens grote belangstelling zijn we volgeboekt. Indien u op de wachtlijst geplaatst wenst te worden kunt u een e-mail sturen naar: kennisevents@ifv.nl. Zodra er een plek vrij komt, dan nemen wij contact met op.

Op donderdag 12 april 2018 vindt het jaarlijkse symposium voor brandweer en cultureel erfgoed plaats: 'Monument tegen brand beschermd’. Ook dit jaar hebben we er voor kunnen zorgen dat u gratis kunt deelnemen aan deze interessante en zinvolle dag.

Voor wie?
Het symposium biedt praktische kennis en informatie voor brandweer, gemeenten, monumenteneigenaren en -beheerders. Het doel van de dag is betrokkenen bij de brandveiligheidszorg voor (rijks)monumenten bijeen te brengen, inzicht te geven in elkaars werkzaamheden en kennis te delen.

Programma
De focus ligt dit jaar op de brandveiligheid van monumentale panden. Het realiseren van brandveiligheid bij monumenten vraagt om een specifieke benadering. De algemene regels en voorschriften zijn niet altijd toepasbaar. Vaak is maatwerk nodig om te zorgen dat monumentale waarden niet in het geding komen. Goed overleg tussen de diverse belanghebbende partijen geeft ruimte voor alternatieve maatregelen. Tijdens het symposium presenteren sprekers van gemeenten én van de brandweer een aantal praktijkvoorbeelden waarin gelijkwaardige en risicogerichte oplossingen aan de orde komen.

Op het programma staat verder een spreker vanuit de brandweer die een visie geeft op brandpreventie en brandbestrijding in monumenten. Een bouwhistoricus geeft informatie over de geschiedenis van brandpreventie in historische gebouwen en een senior onderzoeker van het Instituut Fysieke Veiligheid vertelt over het onderzoek naar de maatschappelijke impact van branden met cultureel erfgoed.

In de middag vinden vier deelsessies plaats waarbij theorie, regelgeving en casuïstiek, zowel op preventie als repressie gebied aan de orde komen.

Aanmelden
Op de webiste van het Instituut Fysieke Veiligheid staat het volledige programma. U kunt zich ook daar aanmelden voor de dag. Het aanmelden gaat via een registratie van een account bij Mijn.IFV in enkele stappen. Let op: als u bent ingelogd, komt u op het dashboard waar u onder het tabblad ‘Bedrijfsgegevens' de organisatie waar u voor werkt kunt invullen. Meld u zich daarna aan voor het symposium.

Deelname aan het symposium is gratis. Wij verwachten ruime belangstelling, per organisatie kunnen zich daarom maximaal twee afgevaardigden aanmelden.

Meer informatie
Nadere informatie over de inhoud van de dag: r.van.leijen@cultureelerfgoed.nl of mobiel: 06 11364908. Voor praktische informatie benadert u IFV Kennisevents: kennisevents@ifv.nl of telefoon: 026 355 22 02.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert het symposium samen met het Instituut Fysieke Veiligheid/Brandweeracademie, Brandweer Nederland, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Utrecht, Erfgoedinspectie en Koninklijke Bibliotheek.